ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี         เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้มี คณะ หน่วยงาน สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีอย่างเนืองแน่น ผู้เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดสากลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในวันดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานนำบุคลากรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาก่อนปิดงาน