ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีใหม่ไทยรดน้ำขอพร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวมีทั้งบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญา โท และปริญญาเอก ร่วมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์กันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำ ชื่นมื่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้พรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกิจกรรมรดน้ำและให้พรบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

          “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร และเป็นโอกาสอันดีในการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิต” นายบริพัตร จุกจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าว