ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม ในงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ร่วมกับคณะวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งนำบุคลากรทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จนเสร็จงาน