ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีและคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health"

เช้าวันที่ 24 มี.ค. 59 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และคณะร่วมพิธีเปิดและประชุมวิชาการนานาชาติ "Veterinary Practices wards One-Health" ณ โรงแรมเซนทารา และช่วงบ่าย ได้เดินทางร่วมประเมินศักยภาพพื้นที่บริการวิชาการ บ้านภูคำเบ้า อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

  

ภาพ,ข่าว :: กรุณา โสฬสจินดา