ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 8 ปี

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ (IC KKU) ครบรอบ 8 ปี และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติและคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ

หลังจากได้รับฟังพระธรรมเทศนา คณะผู้บริหารได้ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปและพิธีสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วนั้น แขกผู้มีเกียรติก็ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ บริเวณ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ภาพ/ข่าว โดย :: ขวัญหทัย สินเธาว์