ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 "ชุดคัดแยกขยะเปียกสำหรับ ติดตั้งเข้ากับระบบคัดแยกขยะ"


ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ชุดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์นวัตกรรม "ชุดคัดแยกขยะเปียกสำหรับ ติดตั้งเข้ากับระบบคัดแยกขยะ" และเยี่ยมชมบู้ทผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน innovation awards 2016 จัดโดย Science Park ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ,ข่าว โดย : กรุณา โสฬสจินดา