ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับบุคลากรและ นักศึกษาจาก Sebelas Maret University ประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาและบุคลากร จากหลักสูตร Master Program of Public Health มหาวิทยาลัย Sebelas Maret ประเทศอินโดนิเซีย จำนวน 7 คน เพื่อเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ คณะนักศึกษาดังกล่าวได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ เทศบาลนครขอนแก่น และดูงานด้านการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำราญ ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2559

ภาพ/ข่าว โดย : ผุสดี ไกยวงศ์