ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงาน วันครบรอบสถาปนา 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ นายอณัชปกร สาระรัตน์ เลขานุการคณะฯ นำบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 27 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเชิดชัย และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป บริเวณหน้าห้องสมุด คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี