ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

เตือนภัยฝุ่น PM2.5 ทีมอาจารย์ PM2.5 มข. ผลึกกำลังร่วมมือกับคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฝ่ายอนุบาล) แนะแนวทางป้องกัน

วันพฤหัสที่ 12 ธันวาคม พ.ศ 2562 เวลา 14.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล)  โดยได้ร่วมหารือกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศึกษาศาสตร์และ อาจารย์อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ ผช.ผอ.ฝ่ายพัฒนานักเรียน และ องค์กรสัมพันธ์ ในการเตือนภัยฝุ่น PM2.5 ให้ความรู้และการป้องกัน รวมถึงการ Workshop เข้าถึง Application Air4Thai ในการเฝ้าระวัง ดูค่าความเข้มข้นของ PM2.5 และค่า AQI 

           ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ทีมวิจัย PM2.5 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พญ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย คณะแพทยศาสตร์, รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์, อ.ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ คณะวิศวกรรมศาสตร์, อ.นพ.อภิชาติ โซ่เงิน คณะแพทยศาสตร์ และ ทีม CKDnet  ร่วมให้ความรู้และหารือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงทางออก/การป้องกัน ดูแลนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอนุบาล ให้ปลอดภัยจากฝุ่นที่รุนแรงช่วงหนาวนี้ ในการนี้มีคณาจารย์และผู้นำผู้ปกครองของนักเรียนเข้าฟังมากกว่า 40 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ สอบถาม และหามาตรการร่วมกัน ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมและโรงเรียนสาธิตเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีในการเฝ้าระวัง PM2.5 อีกด้วย

ข่าวโดย : รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู
รายงายข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ