ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จบหลักสูตรประกาศนียบัตร “ฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)” รุ่นที่ 2 ทั้ง 33 ท่าน

วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แด่ผู้จบอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร "ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Caregiver)" รุ่นที่ 2 ซึ่งมีผู้จบหลักสูตรฯ ทั้งสิ้น 33 คน

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้มอบฯ ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดทั้งหมด 4 รุ่น ซึ่งยังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมฯ เหลืออีก 2 รุ่น หากผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://futureskill-newcareer.in.th/

หรือติดต่อสอบถาม รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ โทร 094-2954141, 043-424820

ข่าวโดย : วัชระ วินากร/ ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร/ รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ

 

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ