ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ประชุมกับภาคีเครือข่ายตำบลหนองปลาหมอและตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับฟังแนวทางและความต้องการของชุมชน เพื่อดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่งรวมถึงภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ภาพกิจกรรม

ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. / โพสต์โดย : Kong Kalasin