ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมหารือด้านการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมหารือด้านการสร้างอาคารแพทย์แผนไทย และหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาสถานวิจัยและและบริการการแพทย์แผนไทย การวิจัยสมุนไพรต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ รวมไปถึงความร่วมมือการสนับสนุนการบริการทางการศึกษา วิชาการ และวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ณ ห้องประขุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพกิจกรรม

 

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร รายงานข่าว