ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการจัดการยูโทฟิเคชั่นใน บึงหนองโคตร เรื่องประสิทธิผลและความยั่งยืนของการจัดการด้วย Al สำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบ

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการจัดการยูโทฟิเคชั่นในบึงหนองโคตร เรื่องประสิทธิผลและความยั่งยืนของการจัดการ ด้วย Al สำหรับการฟื้นฟูทะเลสาบ โดยมี ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และอาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดในหัวข้อนวัตกรรมการใช้ตะกอนดินประปาดัดแปลงในการจัดการยูโทฟิเคชั่น โดยมีเครือข่ายคณะทำงานบ้านเป็ดเข้าร่วมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำเสียบึงหนองโคตร ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค 2 (กฝภ.2) และทีมงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

   

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

แบบประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การให้บริการแก่ผู้รับบริการ