ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

ดำเนินการเชิงรุก ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา ยูโทฟิเคชั่นระยะยาว

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการเชิงรุก ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโท ฟิเคชั่นระยะยาว "ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์"และ "อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์" พร้อมด้วยทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ลงพื้นที่เพื่อเก็บตะกอนดินเพื่อวิเคราะห์ Sequencing P Extraction  และตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์อัตราการสังเคราะห์แสงของ cyanobacteria ชนิดและปริมาณเพื่อปฏิบัติการต่อไป

     

 

ภาพ ข่าวโดย/ ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร