ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นระยะยาว (ต่อเนื่อง)

วันที่ 1 กันยายน 64 ต่อเนื่องจากโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหายูโทฟิเคชั่นระยะยาว ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ อาจารย์ฤทธิรงค์ จังโกฎิ และ อาจารย์แอนโทนี คัสเธอร์ ได้รายงานผลการดำเนินงาน สืบเนื่องจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยได้รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและตัวอย่างดินตะกอน (Sequencing P Extraction) และเสนอแนวทางการจัดการปัญหายูโทฟิเคชั่น ระยะสั้นและระยะยาว โดยผู้เข้าร่วมการรับฟังได้แก่ทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป็ดและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10

 ภาพ / ข่าวโดย :  ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์