ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU ร่วมกับ CPI

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Community Partners International (CPI) โดยมี  Dr. Si Thura ซึ่งเป็น Executive Director ของ CPI กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ลงนาม โดยทั้งสองฝ่ายตกลงจะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรในอนาคต 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , นางสาวผุสดี ไกยวงษ์