ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง คว้ารางวัล IUTOX Senior Fellowship จากเวทีนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล“IUTOX Senior Fellowship Award”  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 16th International Congress of Toxicology (ICTXVI 2022 congress)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 September 2022 เมือง Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ (The Netherlands) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 1,500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ มีผู้นำเสนอผลงานวิขาการทางพิษวิทยา และการโชว์นิทรรศการวิชาการและผู้สนับสนุนมากกว่า 70 Exhibitors and sponsors โดยเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้คือ The Dutch Society of Toxicology ร่วมกับ The International Union of Toxicology (IUTOX) and The European Society of Toxicology (EUROTOX) ใน หัวข้อ : Uniting in Toxicology โดยรางวัล IUTOX Senior Fellowship คัดเลือกนักพิษวิทยาจากทั่วโลกเพียง 1 รางวัล จากเกณฑ์ของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพโดดเด่นด้านพิษวิทยามาอย่างต่อเนื่องและสั่งสมผลงานวิจัยมีมามากกว่า 10 ปี และ IUTOX วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานวิจัยโดยเฉพาะประเทศซึ่งต้องการการพัฒนางานด้านพิษวิทยาและการสัมผัสสารเคมีอันตราย สำหรับเงินรางวัลสนับสนุนจาก IUTOX ซึ่งประกอบจากสมาคมด้านพิษวิทยากว่า 60 สมาคม ทั่วโลก 1,395 USD และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานICT2022 Congress โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง นำเสนองานวิจัยเรื่อง “Assessment of exposure to benzene among gasoline station workers by using the applied risk matrix of OHSAS, inhaled benzene concentrations and the biomarker of exposure” งานประชุมนี้จะจัดขึ้นทุก 3 ปี ครั้ง ครั้งต่อไป ICT 2025 Congress จัดประชุม ณ เมือง ปักกิ่ง ประเทศจีน

นอกจากนั้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2022 ทางสมาคม MEDICHEM (The Occupational Health of chemicals in the Industry) ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ชายเกลี้ยง ไปบรรยาย (Keynote speaker) เรื่อง “Occupational health risk assessment and risk factors related to health and industrial hygiene monitoring data on chemicals exposure of industrial workers” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ “MEDICHEM Congress 2022” ที่จัดขึ้น ณ เมือง Dresden ประเทศเยอรมนี ก่อนเดินทางไปรับรางวัลที่ ICT 2022 Congress

 

 

ข่าว / ขวัญหทัย- ผุสดี     ภาพ / เอกฤทธิ์