ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

The 8th AHLA International Conference

ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา ได้เข้าร่วม The 8th AHLA International Conference ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565  ณ เมือง Changhua ประเทศไต้หวัน        นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้ร่วมเป็นผู้ดำเนินการในการบรรยายในหัวข้อ ASEAN AHLA and Health Literacy Strategies และได้เชิญชวนสมาชิก AHLA เข้าร่วมการประชุม The 9th AHLA International Conference ซึ่งจะจัดขึ้นในปี พ.ศ 2566 ที่ประเทศไทย

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  ผุสดี  ไกยวงษ์   /  เอกฤทธิ์  ปทุมพร