ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับคณาจารย์ทีมวิจัย 3 ท่าน

1. Professor Darren Gray Deputy Director National Centre for Epidemiology and Population Health & Head, Department of Global Health, College of Health & Medicine

2.  Dr. Matthew Kelly Senior Research Fellow, Convenor Master of Public Health,

Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health

3. Dr. Kinley WANGDI NHMRC Emerging Leadership Fellow, Department of Global Health, National Centre for Epidemiology and Population Health จาก Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

เข้าพบเพื่อหารือด้านการวิจัย กับ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ, อ.ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ และ อ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม ณ ห้องรับรอง 3

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย :  นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว์ /  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร