ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ. ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ร่วมเสวนาฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่ ทางแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง และ ไทอีสาน PBS

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น. ทางแฟนเพจอยู่ดีมีแฮง และ ไทอีสาน PBS ชวนคุยเรื่อง ปัญหาฝุ่นอีสาน ภาพรวม เพราะมีสีแดงเข้มมาก สถานการณ์ ตัวเลข ปัญหา และผลกระทบต่อสุขภาพ ออนไลน์ ผ่านเพจ อยู่ดีมีแฮง ด้วยระบบ Zoom ฝุ่น PM 2.5 ช่วงนี้พุ่งขึ้นสูงคัก แต่ละหม่องเป็นได๋แหน่ ชวนพี่น้องมาร่วมฟังวงโสเหล่ออนไลน์ #อีสานชวนคิด ไทอีสานPBSxอยู่ดีมีแฮง "ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่" เสวนาโดย

1) รศ. ดร.พรพรรณ สกุลคู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) คุณวิรุฬห์ ฤกษ์ธนะขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

3) คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น นักข่าวพลเมือง จ.นครพนม

4) คุณสุมาลี สุวรรณกร ผู้ดำเนินวงเสวนา

ลิงค์เสวนาออนไลน์ Topic: ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ณ อีสานหลายคักแหน่

Join Zoom Meeting https://cmu-th.zoom.us/j/91450388628?pwd=YmlnZUpzK2VGd1R0NzhYWHc5cExndz09

Meeting ID: 914 5038 8628

Passcode: 245470

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู