ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่น ที่ ILO (International Labour Organization) ประเทศอิตาลี

วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง (ด้านขวาในรูป) ประธานหลักสูตร M.Sc. Occupational Health and Safety คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่น ที่ ILO (International Labour Organization) ประเทศอิตาลี ในฐานะ ILO fellowship .และทาง ICOH (International Commission on Occupational Health) ได้ประชาสัมพันธ์ข่าว ที่มาเยี่ยมและทำกิจกรรมด้าน OSH (Occupational Safety and Health) ซึ่งจากอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีคนไทยได้ขึ้นข่าวหน้า web ICOH มาก่อน

ที่มา:: https://www.icohweb.org/site/news-detail.asp?id=229

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร