ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pannasastra University of Cambodia

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับผู้บริหาร จาก Pannasastra University of Cambodia ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยมี Professor Dr. Vann Mak Yann  Professor Sombo Manara รองอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา การหารือดังกล่าวถือเป็นดำเนินไปด้วยดี ซึ่งคาดว่าจะการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงมีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่าง Pannasastra University of Cambodia และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในอนาคตอันใกล้  

ภาพ/รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์