ข่าวกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการต่างประเทศ

รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ร่วมเสวนาในงาน 100 ปี Prof. Kung-Pei Chen ณ ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเวทีเสวนา ณ National Taiwan University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ Kung-Pei Chen ผู้ก่อตั้ง Preventive Medicine และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ Institute of Public Health at National Taiwan University ประเทศไต้หวันกว่า 17 ปี ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายทางวิชาการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ Health Aging and New Roles of Primary Care Team ซึ่งในเวทีเสวนาดังกล่าวมีนักวิชาการที่เป็นตัวแทนจาก 4 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่ ประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศไทย   

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์