ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีบรรยาย“นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ศูนย์อาหารและบริการที่ 1(คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำทีมลงพื้นที่สำรวจปัญหา Eutrophication ณ บึงหนองโคตร เพื่อการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ EARTH และ Visiting Professor Yonghee Anh จาก Dong A University, Busan, South Korea ร่วมกับ ผอ.มนตรี สุพรมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา Eutrophication ในบึงหนองโคตร และวางแผนแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากประเทศเกาหลี เช่น การวางทุ่นจำกัดขอบเขต การกำจัดด้วยวิธีการดูดออก และการทำให้ตกตะกอนโดยการจับตัวกับดินเหนียวที่มีประจุบวก ทั้งนี้ทั้ง 3 หน่วยงานได้ตกลงในการศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ‎

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับ Ms. Sari Hastuti, SSiT, MPH รองผู้อำนวยการ Poltekes Kemenkes Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ที่ได้เดินทางมาเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับ Poltekes Kemenkes Yogyakarta ไปเมื่อในปี 2559 แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อาจารย์ ดร. รัฐพล ไกรกลาง เข้าต้อนรับ

ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานสถาปนา ครบรอบ 39 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เช้าวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี ณ บริเวณอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมนี้แขกที่ไปร่วมงาน ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์วัดถ้ำผาแดงนิมิต(วัดหลวงตาศิริ อินทรศิริ) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

ผู้บริหารและผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การสร้างสุขระดับองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และ นายสมจิตร วินากร หัวหน้างานบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การสร้างสุขระดับองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ เป็นประธานดำเนินโครงการ โดยโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะที่ครองคลุมประเด็ม Happy Workplace 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี, น้ำใจงาม, ผ่อนคลายดี, พัฒนาความรู้ดี, คุณธรรมดีฯ การเงินดี, ครอบครัวดี, และสังคมดีรวมทั้งเป็นการขยายภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ไปสู่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่ายโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณบดีให้คำปรึกษาด้านการลดขยะและสภาพแวดล้อม แก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มข.

ช่วงบ่าย วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านการลดขยะและสภาพแวดล้อมแก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น “การลดขยะนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องความสะอาดและกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดโลกร้อน ช่วยโลก ช่วยส่วนรวมอีกด้วย” 

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์