ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรม ในงานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ร่วมกับคณะวิชาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งนำบุคลากรทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จนเสร็จงาน

 

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมยินดี 36 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรม และยังมีกิจกรรมวางพวงมาลัยเพื่อแสดงความเคารพต่ออดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU กับ Taipei Medical University

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ Taipei Medical University ณ ประเทศไต้หวัน พร้อมนำทีมวิจัยและบริการวิชาการเข้าศึกษาดูงาน ณ Chang Gung Memorial Hospital และ College of Management of Chang Gung University ซึ่งในวันที่ 18 เมษายน 2558 ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำทีมทีมวิจัยและบริการวิชาการร่วมประชุมวิชาการ International Conference on Changhua Community based Preventive Care in Gastroenterology โดยความร่วมมือจาก 3 ประเทศ คือ ไต้หวัน ไทย และออสเตรเลีย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปีใหม่ไทยรดน้ำขอพร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร คณาจารย์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมดังกล่าวมีทั้งบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญา โท และปริญญาเอก ร่วมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์กันอย่างคับคั่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชุ่มฉ่ำ ชื่นมื่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้พรกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมกิจกรรมรดน้ำและให้พรบุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

          “กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีอันดีงามของไทย รวมถึงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร และเป็นโอกาสอันดีในการรดน้ำขอพรจากคณาจารย์ถือเป็นสิริมงคลกับชีวิต” นายบริพัตร จุกจันทร์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์กล่าว

 

IRC จับมือ มข. พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์

International Rescue Committee ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์ 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ International Rescue Committee หรือ IRC เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขชาวเมียนมาร์ โดยมี Dr. Nyunt Naing Thein ซึ่งเป็น Deputy Chief of Party ใน Project for Local Empowerment ของ IRC เป็นผู้ลงนาม ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณของ USAID

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข นางสาวจิดาภา พลางวัน หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวชวัลลักษณ์ คลังกลาง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี เดินทางไปที่ IRC อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการตามคำเชิญของ IRC และยังได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์สถานบริการด้านสุขภาพบริเวณชายแดนไทย เมียนมาร์ ที่ให้บริการกับคนไข้ชาวเมียนมาร์ ก่อนเริ่มจัดหลักสูตรอบรม

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

ภาพ: จิดาภา พลางวัน   

 

Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น วิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชนร่วมกับ มข.

คณาจารย์จาก Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น หารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการวิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชนร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณาจารย์ซึ่งเป็นทีมวิจัยจาก Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Prof. Yoshinobu Ishibashi  Prof. Yung Hee Han และ Prof. Masayuki Hayashi เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นหารือการทำวิจัยด้านการพัฒนาระบบประปาชุมชน ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการดำเนินการวิจัยดังกล่าวจะใช้งบประมาณจาก Japan International Cooperation Agency (JICA)

การเดินทางมาในครั้งนี้ถือเป็นการเข้ารายงานผลและความก้าวหน้าของการวิจัยในครั้งที่แล้วต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการดำเนินการวิจัยเรื่องที่สอง ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2558 ที่จะถึงนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กล่าวชื่นชมทีมวิจัยและเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชากรในภาคอีสานหากงานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จ เพราะพื้นที่ภาคอีสานประสบกับปัญหาความแห้งแล้ง และการนำน้ำผิวดินมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพจะแก้ปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี

Tohoku Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปลายปี พ.ศ. 2556 และได้ร่วมทำวิจัยเกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมในภาคอีสาน และกำลังจะเริ่มการวิจัยร่วมกันอีกครั้งเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประปาชุมชน

ภาพ/ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์