ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมร่วมออกแบบระบบการจัดการของเสีย ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อม ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมประชุมหารือ ให้ข้อคิดเห็นในการออกแบบระบบการจัดการของเสีย อาคารจุฬามณีย์ วัดศรีนวล ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาอบรมพระวินัยทั้งแผนกธรรม-บาลี และสามัญ พร้อมทั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

 

 

 

คณบดีบรรยาย“นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ศูนย์อาหารและบริการที่ 1(คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำทีมลงพื้นที่สำรวจปัญหา Eutrophication ณ บึงหนองโคตร เพื่อการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ EARTH และ Visiting Professor Yonghee Anh จาก Dong A University, Busan, South Korea ร่วมกับ ผอ.มนตรี สุพรมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา Eutrophication ในบึงหนองโคตร และวางแผนแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากประเทศเกาหลี เช่น การวางทุ่นจำกัดขอบเขต การกำจัดด้วยวิธีการดูดออก และการทำให้ตกตะกอนโดยการจับตัวกับดินเหนียวที่มีประจุบวก ทั้งนี้ทั้ง 3 หน่วยงานได้ตกลงในการศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ‎

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับ Ms. Sari Hastuti, SSiT, MPH รองผู้อำนวยการ Poltekes Kemenkes Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ที่ได้เดินทางมาเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับ Poltekes Kemenkes Yogyakarta ไปเมื่อในปี 2559 แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อาจารย์ ดร. รัฐพล ไกรกลาง เข้าต้อนรับ

ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานสถาปนา ครบรอบ 39 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เช้าวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี ณ บริเวณอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมนี้แขกที่ไปร่วมงาน ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์วัดถ้ำผาแดงนิมิต(วัดหลวงตาศิริ อินทรศิริ) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

หมวดหมู่รอง