ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานโครงการ Sport day and Happy New Year 2019

      วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2561 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานโครงการ Sport day and Happy New Year 2019 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานภายในคณะฯ เข้าร่วมอย่างสนุกสนานและสามัคคีฉันพี่น้องชาวสา’สุข ในงานดังกล่าวโดยมี ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานโครงการ และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ทั้งนี้โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าและภาคเย็น โดยภาคเช้าเป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุกระหว่างคณาจารย์และบุคลากร และภาคเย็นมีการลงทะเบียนและรับของขวัญปีใหม่จากคณะฯ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี กล่าวให้โอวาสและอวยพรปีใหม่แก่คณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากนั้นเป็นการจับรางวัลของขวัญปีใหม่จากผู้ใหญ่ใจดีภายในคณะฯ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน และยินดีปรีดาของคณาจารย์และบุคลากรตลอดงาน

ภาพกิจกรรม

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ

      วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย คณบดี และคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการด้านประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิระวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร ยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ นั้น เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) โดยทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้ตกลงทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน EdPEx ต่อไป

ภาพกิจกรร

 

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ

 

คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2561

      วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ในภาคเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2561” ณ ลานชมพูฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานอย่างอบอุ่น บรรยากาศในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการมอบรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ และศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2561 และการแสดงของชุมนุมดนตรีประจำคณะฯ และการรับชมวิดีโอ “เรื่องเล่าชาวชมพู” และคณะฯศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านคณบดี, อดีตคณบดี และคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนบริจาคเพื่อการศึกษา จากศิษย์เก่ารุ่นพี่สู่รุ่นน้องในปัจจุบัน หลังจากนั้นเป็นการแสดงดนตรีของวงสาสุขบันเทิงศิลป์ และร่วมสนุกสนานกันอย่างอบอุ่นระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง อันยังไว้ซึ่งประเพณีอันดีงานของครอบครัวชาว สา’สุข สืบทอดไว้เป็นประจำทุกปี

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ     

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ชุดปัจจุบัน) เป็นประธานในพิธีเปิด และคณาจารย์บุคลากรร่วมแสดงความยินดี โดยคลินิกการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-14.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และยังเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพบรรยากาศ

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ     

 

 

ประชุมวิชาการครบรอบ 40 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์”

      วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางของสาธารณสุขไทย : โอกาสและความท้าทาย” โดยมี อาจารย์นงลักษณ์ พะไกยะ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ต่อมาได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านอดีตคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถึงท่านปัจจุบัน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ 4 ทศวรรษ คณะสาธารณสุขศาสตร์” โดยเริ่มจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ศาสตรี เสาวคนธ์ (ดำรงตำแหน่งปี 2525-2529), รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล (ดำรงตำแหน่งปี 2537-2545), รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน (ดำรงตำแหน่งปี 2549-2554) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ (ดำรงตำแหน่งปี 2554 ถึงปัจจุบัน) ทั้งนี้โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า    กว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ      

 

“ครบรอบ 40 ปี” วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมจัดงานทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเสริมความเป็นศิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขของครอบครัวชาวสา’สุข ทุกๆท่านสืบไป

ข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ