ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

ปชส. : ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้ใจบุญร่วมบริจาคเพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน QR Code (ลดหย่อนภาษี2เท่า)

ทางคณะฯมีเจ้าหน้าที่ช่วยบันทึกข้อมูลในระบบ e-donation ของสรรพากรโดยตรง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยการเงินคณะฯ โทร. 043424820 ต่อ 42820 (ในวัน-เวลาราชการ)