ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 29 พฤศจิกายน 2562 45
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม "งานคืนสู่เหย้า ชาวสา'สุข" 2562 ได้ที่ https://bit.ly/2OeTp57 25 พฤศจิกายน 2562 17
ประกาศ : รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 04 พฤศจิกายน 2562 222
นักศึกษาจาก FMU ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน ณ ม. ขอนแก่น 17 กันยายน 2562 27
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 29 พฤศจิกายน 2561 468
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561 805
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (1400/2561) เรื่อง กำหนดการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงานและมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหา 04 พฤศจิกายน 2561 238
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1126/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561 608
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561) 09 มีนาคม 2561 275
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าที่พักของพนักงานขับรถ (หนังสือเวียน ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560) 09 พฤศจิกายน 2560 310
ปชส. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2560 663
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ธันวาคม 2558 772
ปชส. แจ้งสงวนสิทธิ์พื้นที่จอดรถให้สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 สิงหาคม 2558 1733