ข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ (รับสมัคร 1 ก.ค. -13 ส.ค. 2562) 02 กรกฎาคม 2562 947
ปชส. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติฯ ครั้งที่ 3 "การเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองทางสุขภาพ : PM2.5, มะเร็งและการฆ่าตัวตาย" ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2562 นี้ 10 มิถุนายน 2562 298
ปชส. การสรรหาคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 พฤษภาคม 2562 251
ประกาศ : ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 02 มกราคม 2562 143
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 29 พฤศจิกายน 2561 276
ประกาศ : รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2561 20 พฤศจิกายน 2561 595
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1126/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์เงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 พฤษภาคม 2561 477
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ (หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ 9 มี.ค. 2561) 09 มีนาคม 2561 192
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าที่พักของพนักงานขับรถ (หนังสือเวียน ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560) 09 พฤศจิกายน 2560 212
ปชส. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้บฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 27 ตุลาคม 2560 520
ปชส. : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการขอประชาสัมพันธ์ วิธีการและขึ้นตอนการขอใบเสร็จค่าลงทะเบียนนักศึกษา(ออนไลน์) 18 สิงหาคม 2559 428
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสรรหากรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ 25 ธันวาคม 2558 702
สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ขอประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถพร้อมโปรโมชั่น พื้นที่อาคารที่จอดรถ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 15 กันยายน 2558 562
ปชส. แจ้งสงวนสิทธิ์พื้นที่จอดรถให้สำหรับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 สิงหาคม 2558 1584
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(หลักเกณฑ์และการตั้งงบประมาณ) 10 ตุลาคม 2556 1824