ประกาศข่าวสำหรับนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. : กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และคู่มือการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2567 (วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30-14.00 น.) 12 มิถุนายน 2567 144
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 10 มิถุนายน 2567 64
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (คู่มือเอกคู่) หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 มิถุนายน 2567 185
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (คู่มือเอกเดี่ยว) หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 10 มิถุนายน 2567 255
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 2) เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 07 มีนาคม 2567 86
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 1) เรื่อง คะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 158
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) 28 มีนาคม 2561 1620