ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 1) เรื่อง คะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 25
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2567 (วันที่ 16 ก.พ. 67) 14 กุมภาพันธ์ 2567 57
รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2024) ภายใน 24 เม.ย. 67 นี้ 20 ตุลาคม 2566 99
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) 30 พฤษภาคม 2566 207
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาทำงานพิเศษระหว่างเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566 08 พฤษภาคม 2566 236
ปชส : การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 19 เมษายน 2566 262
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ University of the Ryukyus Fall-2023 ประเทศญี่ปุ่น 30 พฤศจิกายน 542 285
Call for Summer Program 2022 at Saitama University 04 กุมภาพันธ์ 2565 466
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) 28 มีนาคม 2561 1544