ประกาศข่าวสำหรับนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. : ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และโครงการพิเศษ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2567 นี้ 15 กรกฎาคม 2567 20
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษาโครงการจ้างงานนักศึกษาเพื่อหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ลว. 8 ก.ค. 67) 08 กรกฎาคม 2567 126
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 10 มิถุนายน 2567 145
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (คู่มือเอกคู่) หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10 มิถุนายน 2567 262
คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (คู่มือเอกเดี่ยว) หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 10 มิถุนายน 2567 354
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ 2) เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 07 มีนาคม 2567 114
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ฉบับที่ 1) เรื่อง คะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 184
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) 28 มีนาคม 2561 1652