ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ปชส. : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Intercultural and Global OITA Based Education (IGLOBE- English, N4) for Spring and Fall entries 2022-2023 ประเทศญี่ปุ่น (ภายในวันที่ 14 มี.ค. 2565) 09 พฤศจิกายน 2564 26
ประกาศ : ตารางสอบปลายภาค และ รายวิชาที่จัดสอบนอกตาราง ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 05 พฤศจิกายน 2564 28
คู่มือ : สำหรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 09 กรกฎาคม 2564 309
คู่มือ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564 09 กรกฎาคม 2564 142
คู่มือ : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2564 09 กรกฎาคม 2564 141
ประกาศ : มข. เรื่อง การขอผ่อนฝันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2563 19 สิงหาคม 2563 319
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนการศึกษา : โครงการ GREAT SCHOLARSHIPS 2020 - ประเทศไทย (ตลอดปีการศึกษา) 05 กุมภาพันธ์ 2563 488
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) 28 มีนาคม 2561 1038