ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศ : รายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และทุนการศึกษา ทุนภัยพิบัติคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 03 สิงหาคม 2565 386
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2) เรื่อง รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 08 เมษายน 2565 158
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 1) เรื่อง คะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 31 มีนาคม 2565 152
ปชส. : โครงการ Inalco's 2022/2023 International Student Exchange Program ณ ประเทศฝรั่งเศส 15 มีนาคม 2565 153
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 "เกาหลีศึกษา" 15 มีนาคม 2565 143
Call for Summer Program 2022 at Saitama University 04 กุมภาพันธ์ 2565 163
Call for Fall (October) 2022 Exchange Program at Yamaguchi University 04 กุมภาพันธ์ 2565 154
เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Tsing Hua University 04 กุมภาพันธ์ 2565 191
ประกาศ : หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2561) 28 มีนาคม 2561 1248