ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 36 คณะเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี ณ ห้องเฟื่องฟ้า TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

คณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามและรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs)

วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ นางสาวจิดาภา พลางวัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลงนามและรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs) ประจำปี 2564 ณ อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era ภายใต้หัวข้อ AI for Healthcare โครงการปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 และมีทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่าน Zoom

ภาพ/ข่าว : ‎LP Kwanhathai Lookpong, รายงานข่าว : วัชระ วินากร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล พร้อมทีมเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยคณะฯให้ความสำคัญในการปฏิบัติตัวซึ่งอยู่ในมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ข่าว/ภาพ โดย : ศรศักดิ์ อุระ, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีวาระที่สอง

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงบ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี,  ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, นางสาวจิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อวาระที่สอง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา ครบ 56 ปี

เช้าวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบ 56 ปี ณ บริเวณอาคาร Sc.05 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร