ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะ การแสดงการคัดแยกขยะ และมีบูธนิทรรศการให้เยี่ยมชมอีกด้วย ‘Connecting People with Nature. I'm with Nature’

เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ, ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก School of Public Health Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับ Dr.Michael Morley และ Dr.Katharine Morley จาก School of Public Health, Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันในอนาคต

หลังจากนั้นเวลา 12.00-16.30 น. ศูนย์จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ หรือ DAMASAC ได้จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์ทั้งสองท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน National Institute of Health (NIH) โดยในที่ประชุมมี รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งได้นำเสนอระบบ CKDNET ภายใต้ระบบสารสนเทศ Thai Care Cloud และ CKD-PD Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยล้างไต และการพัฒนาการพัฒนาต้นแบบระบบอัจฉริยะดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันและไตเสื่อมภายใต้ระบบจัดการ Thai Care Cloud ชื่อ “SmartMLM”

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" สำหรับบุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมศรีกัลปพฤกษ์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภายในงานดังกล่าวนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้เชิญชวนบุคลากรมาร่วมตรวจสุขภาพฟรีกันอีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎ (ขวัญหทัย สินเธาว์)

วีรินทณ์ ถ่ายภาพ และ ขวัญหทัย รายงานข่าว  

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนิเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จาก Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA) ประเทศอินโดนิเซีย นำโดย Dr.Emma Rachmawati คณบดี Faculty of Health Sciences ซึ่งเดินทางมาหารือกิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ทำร่วมกันในปี พ.ศ. 2558 ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้มีคณาจารย์ด้านสาธารณสุข และโภชนาการ เข้าร่วมหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในอนาคตอันใกล้

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

อดีตคณบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ร่วมแสดงมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์

วันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 18.00 น. ณ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น อดีตคณบดี คณบดี ผู้บริหาร บุคลากร ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดมา เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน "นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ" รางวัลชัยนาทนเรนทร และในโอกาสนี้ท่านได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้ในงานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อไป 

ภาพ/ข่าว จาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โพสต์โดย : Karuna Soroschinda

 

 

คณบดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.19 น. โดยประมาณ  ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางไปยังคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะฯ พร้อมนี้ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี บรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและความสุข ที่ได้เติบโตไปพร้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์