ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

งานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมงานมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 จัดโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เรือนนภาลัย ราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ขอนแก่น

ในการนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยฯ ทั้ง 31 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด

"มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด" กิจกรรมช่วงเย็นวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษา แต่งกายผ้าไทยสวยงาม เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มจากกิจกรรมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากถนนสีฐานไปยังบริเวณพิธีริมบึงสีฐาน พิธีสักการะบูชานาค 15 ตระกูลและพิธีสักการะสมมาบูชาน้ำ จากนั้นพิธีสักการะหลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.และหลวงพ่อไทรขาว บรรยากาศงานยามค่ำคืนมีสีสันอันสวยงามโดยมีไฮท์ไลท์คือตุง โคมไฟ และกระทงบก ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเป็นไปตามมาตรการ New Normal

 

   ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

พิธีตักบาตรงานลอยกระทง 2564

เช้าวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริงวงศ์ คณบดี, พร้อมทั้ง ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.สุรชัย   พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ณ และร่วมแจกของโรงทานคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นข้าวเหนียวห่อ ของหวาน และน้ำดื่ม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

การประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainability for all : การถอดบทเรียน University to Tambol สู่ความยั่งยืน ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)  พร้อมนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าจากพื้นที่ตำบลต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

   ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ H.E. Mr. Rachmat Buduman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ 

 

 

หมวดหมู่รอง