ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

Call for Summer Program 2022 at Saitama University

ด้วยกองการต่างประเทศ ได้รับแจ้งจาก Saitama University ประเทศญี่ปุ่น ให้เสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการ “Summer Program 2022” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครและยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน

เอกสารประกอบการรับสมัคร :
1.ใบสมัคร : Application Form
2.ผลการเรียนล่าสุดฉบับภาษาอังกฤษ
3.ผลทดสอบภาษาอังกฤษ
กรุณาจัดส่งหลักฐานที่กำหนดส่งไปยังกองการต่างประเทศ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อคุณสิรินญา e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เบอร์โทรภายใน 42090

**ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัดเท่านั้น (กำหนดส่งเอกสารแต่ละคณะอาจไม่ตรงกัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่คณะอีกทางหนึ่งด้วย)**

>>เอกสารดาวน์โหลด<<

 

ภาพ ข่าวโดย : กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น