ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

รับสมัครโครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2024) ภายใน 24 เม.ย. 67 นี้

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการเรียกว่า Yamagata University Short-term Exchange student Programs (Spring 2024)         

สำหรับนักศึกษาผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัด

และกรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานไปยังกองการต่างประเทศ ตามวันที่กำหนด ดังนี้

1.เข้าศึกษาในภาคการศึกษาเมษายน  ส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566                                                           
2.เข้าศึกษาภาคการศึกษาตุลาคม      ส่งใบสมัครภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์การสมัครอย่างละเอียด และตรวจสอบวันที่ต้องส่งเอกสารกับคณะต้นสังกัดอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงไวกับ Yamagata University ต่อไป

>>เอกสารดาวน์โหลด<<