ประกาศข่าวกิจการนักศึกษา

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2567 (วันที่ 16 ก.พ. 67)

>> กำหนดวันเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. โดยวิธีดิจิทัล (Digital)

  • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง https://kku.world/ecph67
  • ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง https://kku.world/laph67
  • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง https://kku.world/nlph67

>> ผู้ลงสมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2567