ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2566 ซึ่งนำทีมโดย นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้อาวุโส ซึ่งมาในธีมการแต่งกายลายดอกสีสันสวยงาม

จากนั้น คณบดีฯ นำทีมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินขบวนแห่บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ณ บริเวณถนนหน้าศุนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีรดน้ำขอพร และมอบของที่ระลึกแก่ผู็อาวุโส ทำบุญตักบาตรดอกไม้พระสงฆ์ 9 รูป และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ และร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ภายใต้โครงการ KKU Active Recruitment 2023 และร่วมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์      ณ เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศและบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งในปีนี้เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ประเทศอินโดนิเซีย มีการให้ข้อมูลหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการรับสมัครและสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ        ในหัวข้อ Thai Community and Culture (Pre and Post Covid-19) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ Universitst Jenderal Achmad Yani Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย

ในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในประเทศอินโดนิเซียเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนาน

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวผุสดี  ไกยวงษ์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย                      อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 59 ปี ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 05 (อาคารเรียนรวม)

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณบดีเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 7.09 น. ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากรสายสนุบสนุน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรในงานบุญข้าวจี่วาเลนไทน์ (เติมรักบุญข้าวจี่ วิถีบุญเดือนสาม) ประจำปี 2566 โดยมีคณะสงฆ์จำนวน 14 รูป รับบิณฑบาต นอกจากนี้ คณบดียังได้ร่วมมอบรางวัลการประกวดคู่รักมักจี่ ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

  

  

  

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด พัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อนำผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ภายใต้แบรนด์ kkUVolts ไปใช้สำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้าของบริษัท ฯ ซึ่งเป็นผู้นำด้านธุรกิจรถกอล์ฟไฟฟ้าอันดับหนึ่งของไทยและรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ขอขอบคุณภาพ จาก https://innoprise.kku.ac.th/ 6 ก.พ.66 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิดสัมมนานานาชาติ “The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics Symposium 2023”

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม สมมนานานาชาติ “The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics Symposium 2023” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KKU Sci Park)

(ขอขอบคุณภาพจากคณะแพทยศาสตร์ มข.)

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์