ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์

เช้าวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี และร่วมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลแด่บูรพาจารย์และบุคลากรผู้ล่วงลับ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 45 ปี ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว

คณบดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา MBA

เมื่อเช้าวันที่ 9 กันยายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดี  และคณะ ร่วมงานแสดงความยินดี ทำบุญตักบาตร และร่วมถวายผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วย 10 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องใน       วันสถาปนาครบรอบ 19 ปี ณ อาคาร สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รศ.ดร.วินิต ชินสุวรรณ รับมอบกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีดังกล่าว

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดการศึกษาอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมทีม ได้เดินทางไปหารือพร้อมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้บริหารทั้ง 4 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

จากการลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรดังกล่าวกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Dian Nuswantoro University Semarang, Universitas of Muhammadiyah Semarang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  และ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยมีนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ได้ติดต่อและส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างน้อยมหาวิทยาลัยละ 2 คน จึงถือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นที่ต้องการและยอมรับของนานาชาติ 

   

สื่อท้องถิ่น Indonesia ติดตามภารกิจผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากร ในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ  วิจัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 การเดินทางปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่น โดยได้มีการติดตามทำข่าว และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนท้องถิ่นผ่าน TVGU 11 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ผลิตรายการบันเทิง สารคดี และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย UDINUS, Indonesia

          ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้ลงนามร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ University of Muhammadiyah Semarang โดย Dean of Faculty of Public Health. Mifbakhuddin, SKM, M. Kes, พร้อมนี้ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา เรื่อง Current Situation Communicable and Non-communicable diseases in Thailand และ University of Muhammadiyah Surakarta โดย Rector Prof.Dr.Bambang Setiaji คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Medicine

คณะผู้บริหารจาก University of Medicine (1) Yangon ประเทศสหภาพพม่า เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากUniversity of Medicine (1) Yangon ประเทศสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว นำโดย Professor Win Myint Oo หัวหน้าภาควิชา Preventive and Social Medicine และคณาจารย์ในภาควิชา รวมทั้งสิ้น 6 คน คณะดังกล่าวได้เข้าพบคารวะผู้บริหารคณะสาธารณสุขสาสตร์ แนะนำมหาวิทยาลัย หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การจัดการด้านสถิติ (Da Ma SAC) ห้องสมุด และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์การศึกษา ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์อาหารและบริการ 

 ข่าว/ภาพ: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงนาม MOU กับ UPH ประเทศสหภาพพม่า

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ผศ.ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Prof. Nay Soe Maung อธิการบดี University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์ และผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างที่คณะผู้บริหารจาก University of Public Health ประเทศสหภาพพม่า ได้เดินทางมาเยือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2556
 
ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ลงนามไปนั้น ทั้งสองสถาบัน ตกลงที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ การวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งสองสถาบัน รวมถึงการจัดทำวารสารอิเล็คทรอนิคร่วมกันอีกด้วย
 
การเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ คณะดังกล่าวยังได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมภาควิชา ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และศูนย์การจัดการข้อมูลด้านสถิติ (Da Ma SAC) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวยังได้เชิญคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 5th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ซึ่ง University of Public health ประเทศสหภาพพม่าเป็นเจ้าภาพ และการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2556 ที่จะถึงนี้
 
ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา

หมวดหมู่รอง