ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565

 

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ผศ.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา, นางสาวจิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ และ ดร.ปกกมล เหล่ารักษาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  อีกทั้งทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้ร่วมทำโรงทานไว้บริการผู้ร่วมงานอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

งานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณบดี ได้เดินขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ในชุดอนุรักษ์ผ้าไทย โดยขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง เคลื่อนออกจาก ถนนกัลปพฤกษ์ เข้าสู่ ประตูสีฐาน ต่อด้วยขบวนแห่ของนักศึกแต่ละคณะ ซึ่งสวยงามตระการตาตามเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ ประกอบกับการแสดงที่สื่อถึงการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน หลังจากนั้น ได้ร่วมพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและสักการะพญานาค 15 ตระกูล ในการนี้มี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตเถระ

เช้าวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมพิธีอัญเชิญพระมหาอุปคุตเถระ และในช่วงเย็น ได้ร่วมเดินขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ จากหน้าศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมายังบริเวณริมบึงสีฐาน

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 โดยตั้งขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร และเคลื่อนขบวน นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี นำทอดถวาย ณ วัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นับเป็นบุญมหากุศลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคลากรทุกคน

 

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing ครบรอบ 1 ปี

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, พร้อม อ.ดร.ชุติกาญจน์      ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารนและพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing ครบรอบ 1 ปี ภายใต้การบริหารงานของ รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารวิทยวิภาส

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม Kick off

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ มข. ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชนน์ยิ่งเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ต่อไป ณ บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งถนนมิตรภาพ
 
 
 
 

ภาพข่าวโดย  :  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร