ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

5 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ

             คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี กับ 5 รางวัลแห่งเกียรติยศ ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งในปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัลคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเลิศ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขึ้นรับมอบโล่รางวัล และยังมีบุคลากรอีก 4 ท่าน ขึ้นรับรางวัลในวันเดียวกันดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์           รางวัลนักวิจัยระดับทอง
  2. ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ            รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านวิจัย
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา          รางวัลผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม
  4. นางสาวจิดาภา พลางวัน                            รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายสนับสนุน 

งานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ จัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี พรหมเทศ(คนขวามือ)
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานด้านวิจัย 
และ นางสาวจิดาภา พลางวัน(คนซ้ายมือ) รางวัลนักวิจัยดีเด่น สายสนับสนุน 

รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤาชา
รางวัลผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีหรือเทียบเท่า ระดับดีเยี่ยม

ศาสตราจารย์ ดร. มาลินี เหล่าไพบูลย์ 
รางวัลนักวิจัยระดับทอง

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจากสถาบัน International Education Centre, Bangor University จากสหราชอาณาจักร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.09 น. คุณ Sarah Jones- Morris ตำแหน่ง Country Manager สถาบัน International Education Centre, Bangor University จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้งมีการพิจารณาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ความร่วมมือด้านการวิจัย (ระบบการดูแลสุขภาพ) และการเจรจา   ทำ MOU ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ Bangor University ในอนาคต อีกด้วย

   

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา มหาราช

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดี         เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ยังมี ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้มี คณะ หน่วยงาน สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีอย่างเนืองแน่น ผู้เข้าร่วมงานต่างแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย และชุดสากลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในวันดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานนำบุคลากรจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาก่อนปิดงาน 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัลการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระดับดีเลิศ 4 ปีซ้อน

          เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคาร สิริคุณากร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเสนอเคล็ดลับการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง 4 ปี ก่อนเข้ารับโล่รางวัล จาก รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมอบรางวัลให้กับคณะและหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการระดับดีและโดดเด่น “ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานคือ ทรัพยากรบุคคล ทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต่างทำความเข้าใจ และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานจนมีผลการประเมินในระดับดีเลิศ อย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเครือข่าย ที่ร่วมกันสร้างผลงานด้านประกันคุณภาพจนเป็น ที่หนึ่ง สี่ปีซ้อน และขอขอบคุณสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนับสนุนและให้กำลังใจ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ กล่าว และยังได้ให้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ คือ ความเรียบง่าย การมองโลกในแง่ดี การมอบหมาย ความพอเพียง การขอบคุณ และความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ซึ่งรวมกันเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 ตัว คือ SOMSAK

ก่อนการนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ ได้ชี้แจงนโยบายการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงแนะนำความเป็นมาในการมอบรางวัล QA Award, QM Star, Outstanding for Service excellent, WCU-Enforcement & Reward และ Conceptual Integration framework

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และสถาบันขงจื๊อ มข.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยาและอาคารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลังจากร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกแล้ว ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคาร 9 ชั้น ที่สร้างขึ้นแทนอาคาร 1 ที่ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี และอาคารสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน ซึ่งในอดีตตั้งอยู่ที่ชั้น 6 คณะเทคโนโลยี และปัจจุบันได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

คืนสู่เหย้า เรารัก สา’ สุข มข. มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกีฬาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์สนามกีฬาจากโรงเรียนสาธิตมอดินแดง และโรงยิมอาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการแข่งขันกีฬาทั้งสากล และกีฬามหาสนุก ซึ่งมีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างเนืองแน่น

          ในช่วงเย็นเป็นงานคืนสู่เหย่า เรา รัก สา’ สุข มข. ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ น้องพี่ชาว    สาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน หลังจากพิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์    พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการแสดงมุฑิตาจิตต่อคณาจารย์ ซึ่งในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดี ร่วมพิธีด้วย กิจกรรมในค่ำคืนดังกล่าวประกอบด้วยการร้องเพลงคณะร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การเล่าเรื่องราวในอดีตโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า และการบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อมอบให้แก่ศิษย์ปัจจุบันและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  ซึ่งศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้ร่วมกันบริจาคเงินทั้งสิ้น 332,382 บาท และนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้สังคมประเทศชาติต่อไป ในงานคืนสู่เหย้าที่ผ่านมามีศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดังรายชื่อต่อไปนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ 3 คน ได้แก่
1. นายแพทย์สุขสันติ ภักธรรมนัก  รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. นายเชาวลักษณ์ ห้าวหาญ ตำแหน่ง Drilling HES Specialist บริษัทเชฟรอนประเทศไทย

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานวิชาการ 2 คน ได้แก่
1. ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
2. ผศ.ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและสถาบัน 2 คน ได้แก่
1.นายเจริญชัย ศิริคุณ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
2. นายประกอบ ปรีพูล สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เก่าดีเด่นด้านบัณฑิตศึกษา 1 คน ได้แก่
1. นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา                

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: เอกฤทธิ์ ปทุมพร