ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีตักบาตรงานลอยกระทง 2564

เช้าวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริงวงศ์ คณบดี, พร้อมทั้ง ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.สุรชัย   พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ณ และร่วมแจกของโรงทานคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นข้าวเหนียวห่อ ของหวาน และน้ำดื่ม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

การประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมสัมมนาวิชาการการสร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainability for all : การถอดบทเรียน University to Tambol สู่ความยั่งยืน ) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)  พร้อมนี้ภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าจากพื้นที่ตำบลต่างๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564

 

 

 

   ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564

วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2564 ณ ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อพอดินแดง พิธีบวงสรวงได้เริ่มขึ้นในเวลา 08.09 น. โดยมี  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา จิระพรกุล            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ H.E. Mr. Rachmat Buduman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนิเซีย ประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย / นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ 

 

 

เพนท์โคม โฮมกัน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ ผอ. กองฯ จิดาภา พลางวัน พร้อมบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปะ ระบายสีโคมไฟ เป็นการสร้างพื้นที่เล็กๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มของงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ผลงานของทุกท่านจะถูกนำไปร่วมประดับตกแต่ง ในเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

 

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ ผอ.กองบริหารงานคณะ ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ Objective & Key Results (OKRs) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องกาลพฤกษ์ 7 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น        

 

   
   

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร