ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และทีมงานในการลงพื้นที่ "ถ่ายทอดนโยบายด้านการศึกษาและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565" ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาฯ เป็นอย่างยิ่ง  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ 

วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันสถาปนาครบรอบ 58 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University 58th Anniversary วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ,                                  ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฯ, น.ส. จิดาภา พลางวัน ผอ.กองฯ  ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร. /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดี ทีมผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีทุกฝ่าย

วันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี นำทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีทุกฝ่าย ณ  อาคารสิริคุณากร พร้อมกันนี้ก็ได้รับพรปีใหม่ดีๆ ต้อนรับปีเสือจากผู้บริหารทุกท่านกันถ้วน

   
   
   
   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณบดี ทีมผู้บริหาร พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมบริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่แด่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร พร้อมนี้ท่านอธิการบดีได้อวยพรปีใหม่แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ อันเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร พร้อมที่จะทำงานเพื่อคณะ มหาวิทยาลัยและส่วนรวม ต่อไป    

 

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

คณาจารย์และบุคลากร เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ นำทีมบริหารรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เข้าอวยพรสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรับพรปีใหม่      

 

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์

พิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9

วันจันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดแปลงกังหัน ทุ่งดอกไม้นานาพรรณ ครั้งที่ 9 ณ แปลงกังหัน หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ (ตรงข้ามหอแปดหลัง) ผู้บริหารส่วนงานและผู้เข้าร่วมงาน มาในธีม เชิ้ตขาว บลูยีนส์ โดดเด่นตัดกับสีสันของทุ่งดอกไม้สดใสสวยงาม ประกอบกับบรรยากาศยามเย็น ที่เป็นใจเป็นอย่างยิ่ง ในนามคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้จัดพื้นที่สวยๆ เช่นนี้ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลทั่วไป ได้มาถ่ายรูปผ่อนตลาย

 

   
   

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร

หมวดหมู่รอง