ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เนื่องในงานสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560

 

 

 

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน(เดือนยี่) ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในงานสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560 ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน งานนี้จัดระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมและบึงสีฐาน โดยมีกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ มากมาย ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานสีฐานเฟสติวัล รณรงค์แต่งกายผ้าพื้นเมืองอีสาน นะคะ

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีและบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH และบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 และได้รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง"การจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบอบไอน้ำ AUTO CLAVE" เป็นการจัดการขยะติดเชื้อโดยไม่นำขยะออกจากพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ บรรยายพิเศษ เรื่อง "เหลียวหน้าแลหลังแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ สาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมร่วมออกแบบระบบการจัดการของเสีย ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8 กันยายน 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ พร้อม ดร.ฤทธิรงค์  จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมประชุมหารือ ให้ข้อคิดเห็นในการออกแบบระบบการจัดการของเสีย อาคารจุฬามณีย์ วัดศรีนวล ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาอบรมพระวินัยทั้งแผนกธรรม-บาลี และสามัญ พร้อมทั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda

 

 

 

 

คณบดีบรรยาย“นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “นโยบาย Green Campus ในโครงการลดถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อภายในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ศูนย์อาหารและบริการที่ 1(คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำทีมลงพื้นที่สำรวจปัญหา Eutrophication ณ บึงหนองโคตร เพื่อการศึกษาวิจัยและแก้ไขปัญหาต่อไป

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ EARTH และ Visiting Professor Yonghee Anh จาก Dong A University, Busan, South Korea ร่วมกับ ผอ.มนตรี สุพรมอินทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ลงพื้นที่สำรวจปัญหา Eutrophication ในบึงหนองโคตร และวางแผนแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากประเทศเกาหลี เช่น การวางทุ่นจำกัดขอบเขต การกำจัดด้วยวิธีการดูดออก และการทำให้ตกตะกอนโดยการจับตัวกับดินเหนียวที่มีประจุบวก ทั้งนี้ทั้ง 3 หน่วยงานได้ตกลงในการศึกษาวิจัยร่วมกันเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ‎

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ