ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับ Ms. Sari Hastuti, SSiT, MPH รองผู้อำนวยการ Poltekes Kemenkes Yogyakarta ประเทศอินโดนิเซีย ที่ได้เดินทางมาเยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับ Poltekes Kemenkes Yogyakarta ไปเมื่อในปี 2559 แต่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อาจารย์ ดร. รัฐพล ไกรกลาง เข้าต้อนรับ

ภาพ/ข่าว โดย: ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมงานสถาปนา ครบรอบ 39 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เช้าวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี ณ บริเวณอาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมนี้แขกที่ไปร่วมงาน ได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อสร้างเจดีย์วัดถ้ำผาแดงนิมิต(วัดหลวงตาศิริ อินทรศิริ) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อีกด้วย

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

 

ผู้บริหารและผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การสร้างสุขระดับองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. นำโดย อาจารย์ ดร.พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย นายอณัชปกร สาระรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และ นายสมจิตร วินากร หัวหน้างานบริหารทั่วไปเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การสร้างสุขระดับองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นณ ห้องประชุม 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้โดยมี รองศาสตราจารย์ดุษฎี อายุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ เป็นประธานดำเนินโครงการ โดยโครงการการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการสร้างสุขระดับองค์กร สู่องค์กรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้คณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสุขอย่างมีส่วนร่วมจากบริบทองค์กร จนเกิดเป็นองค์กรสุขภาวะที่ครองคลุมประเด็ม Happy Workplace 8 ประการ ได้แก่ สุขภาพดี, น้ำใจงาม, ผ่อนคลายดี, พัฒนาความรู้ดี, คุณธรรมดีฯ การเงินดี, ครอบครัวดี, และสังคมดีรวมทั้งเป็นการขยายภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ไปสู่มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่ายโดย : ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณบดีให้คำปรึกษาด้านการลดขยะและสภาพแวดล้อม แก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มข.

ช่วงบ่าย วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านการลดขยะและสภาพแวดล้อมแก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น “การลดขยะนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องความสะอาดและกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดโลกร้อน ช่วยโลก ช่วยส่วนรวมอีกด้วย” 

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

คณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ Wisdom to the Future"

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย 8 สถาบัน "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 3 Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมมีขึ้น 2 วัน ระหว่าง 15-16 มิถุนายน 2560 นี้

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร และ ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว

 

 

คณบดี โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะ การแสดงการคัดแยกขยะ และมีบูธนิทรรศการให้เยี่ยมชมอีกด้วย ‘Connecting People with Nature. I'm with Nature’

เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ, ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว