กิจกรรมด้านบริหารจัดการ และศิลปวัฒนธรรม

“ชาวสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” 1-3 สิงหาคม 2560

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2560 นำโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ โดยได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้จัดตั้งกิจกรรม “รับบริจาคปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน” โดยได้เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาค แบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยฯ โดยเปิดรับเงินบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อส่งมอบและช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน(จังหวัดสกลนคร) โดยในครั้งนี้ ได้รับยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 48,499 บาท

ทั้งนี้ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานในเบื้องต้นได้ส่งมอบให้กับ คุณบุญนาค แพงชาติ ศิษย์เก่าคณะฯ ซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครแล้ว จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของผู้ประสพภัยจากการออกสำรวจพื้นที่ และส่งมอบให้กับ ดร.ภัทรลภา ฐานวิเศษ ศิษย์เก่าคณะ ซึ่งทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใช้ในการทำบุญบรรเทาทุกข์ให้กับพระในวัดที่ประสพภัยน้ำท่วม ซึ่งลำบากไม่น้อยไปกว่าญาติโยม จำนวน 10,000 บาท ส่วนที่เหลือจำนวน 33,499 บาท จะส่งมอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์การแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป ขออานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทำร่วมกันครั้งนี้หนุนนำให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว บริวาร และญาติมิตร มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ ประสพแต่ความสุข ความเจริญ และขอขอบคุณทุกท่านครับ ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ กล่าว

โอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบคุณสายธารน้ำใจ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ ทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยฯ โดยมีรายนามผู้ร่วมแบ่งปันดังนี้ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์, รศ.กาญจนา นาถะพินธุ, รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์, รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง, ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล, รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์, รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง, ดร.อภินันท์(PH14), รศ.ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, ผศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู, ผศ.ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์, อ.พจน์ ภาคภูมิ, ดร.อัศมน(PH9), รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม,ร ศ.ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ, รศ.เบญจา มุกตพันธุ์, ผศ.ดร.กาญนิถา ครองธรรมชาติ, รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ศิษย์เก่าฯ รุ่น 12,คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ใจบุญท่านอื่นๆที่ได้ที่ไม่ได้ออกนามมาในครั้งนี้   

รายงานข่าวโดย : ดร.ฤทธิ์รงค์ จังโกฏิ และ นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) สมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจำนวน 999 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยหัวหน้าสำนักงานคณบดี นายอณัชปกร สาระรัตน์ และคณะฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ที่ร่วมกันประดิษฐ์โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นจำนวน 999 ดอก ส่งมอบสมทบมหาวิยาลัยขอนแก่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ต่อไป

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ใน 3 ภูมิภาค ในโครงการ “3 gether : Run & Ride for Life • 3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ”

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย
นายอณัชปกร สาระรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากร พร้อมใจกันร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนก่อสร้างศูนย์การแพทย์สำหรับรักษาโรคซับซ้อน ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ใน 3 ภูมิภาค ในโครงการ “3 สถาบันแพทย์ภูมิภาค รวมใจไทยวิ่ง ปั่น ปันน้าใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 ด้วยการนำทีมประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์ โดย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และทีมบุคลากร โดยเส้นทางวิ่ง-ปั่นสายอีสาน โดยจะมีกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยเริ่มจากอำเภอบ้านไผ่ ถึง รพ.ศรีนครินทร์
ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/3getherRunRideforLife/

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดารารัตน์” ถวายพ่อหลวง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” พระราชทานในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดี บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นี้

โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ ร่วมกันได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : วีรินณ์  ขันธะติวงศ์  และ ขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

ฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่อง Startup Thailand 4.0 for Health ณ จ.นครพนม

ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากร ฝ่ายวิชาการคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะกรรมการที่พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และบรรยายพิเศษ เรื่อง "Startup Thailand 4.0 for Health" สำหรับอาจารย์ภายในคณะฯ นำโดย รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล หัวหน้าโครงการฯ นำคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 23 ท่าน ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Startup Thailand 4.0 for Health" ในครั้งนี้ ณ โรงแรม เดอะริเวอร์ โฮเตล จังหวัดนครพนม สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ "Startup Thailand 4.0 for Health" สามารถนำมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนได้ และคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งให้ได้บัณฑิตที่พึ่งประสงค์ต่อไป หลังจากนั้นได้ร่วมกันเข้าศึกษาดูงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาและการบรรยายพิเศษ

ภาพบรรยากาศการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : กุศล รักญาติ และ ศรศักดิ์ อุระ

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าศึกษาดูงานระบบน้ำประปาของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินงานศึกษาคุณภาพระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการดำเนินงานของระบบผลิตน้ำประปา และวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น Green and Smart Campus

ในช่วงเช้าวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 คณะสาธารสุขศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสมศักดิ์พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ Professor Yoshinobu Ishibashi ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตน้ำประปาและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อม อาจารย์ ดรฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทยศาสตร์ให้เข้าศึกษาดูงานระบบน้ำประปาของโรงพยาบาล      ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี คุณชุตินันท์ สิงห์ภู่ วิศวกรหน่วยประปา เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์