ข่าวกิจกรรมด้านบริหารจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมซักซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 158 คน พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม จำนวน 61 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาร่วม มอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตเกียรตินิยม และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต นอกจากนี้แล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตร่วมกับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน อีกทั้งได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในคืนวันเดียวกัน

ข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์

 

คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ในภาคเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาฯ จัดงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข ประจำปี 2562” ณ ลานชมพูฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีคณะศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร ร่วมงานอย่างอบอุ่น บรรยากาศในงานดังกล่าวมีกิจกรรมการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 และการแสดงของชุมนุมดนตรีประจำคณะฯ และการรับชมวิดีโอของผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และวิดีโอเรื่องเล่าชาวชมพู และยังมีกิจกรรมจากศิษย์เก่าร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านคณบดี, ท่านอดีตคณบดี และคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมดีๆที่สานต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนั่นคือการระดมทุนบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องต่อไป หลังจากนั้นเป็นการพบปะสังสรรค์ร่วมสนุกสนานและประเพณีบูมของนักศึกษาปัจจุบันเพื่อเป็นการขอบคุณรุ่นพี่ อันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดีๆ ทั้งหมดนี้ในงาน “คืนสู่เหย้า ชาวสา’สุข” ที่สืบไว้เป็นประจำทุกปีต่อไป

 ภาพบรรยากาศในงาน

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์  อุระ, ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 41 ปี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 41 ปี” นำโดยคณะผู้บริหาร รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธี อีกทั้งโดยได้รับเกียรติจากท่านอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และครอบครัว เข้าร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันคณะฯยังได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะและหน่วยงานต่างๆ โดยได้เข้ามอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 41 ปี ในครั้งนี้ ณ ลานกาสะลอง ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุลฯ

ภาพบรรยากาศในงาน

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, ภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม" ในการประกวดกระทงในงาน Sithan KKU Festival 2019"

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทงขนาดใหญ่ ประเภทสวยงาม ในการประกวดกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมาบูชานาค Sithan KKU Festival 2019"  โดยในงานดังกล่าวมีขบวนแห่กระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม  และมีชุมชนต่างๆ จัดขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมขบวนแห่อย่างงดงาม  และมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน   ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี  นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ
ภาพโดย : กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

      วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 กองบริหารงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมอย่างอบอุ่น
      โดยในปีงบประมาณ 2562 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้เกษียณอายุงานทั้งหมด 4 ท่าน คือ
รศ.ดร.นิรมล เมืองโสม, ผศ.ดร.พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ, ผอ.อณัชปกร สาระรัตน์ และ นายประสาท แสนไชย  ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมซึ่งเป็นที่ประทับใจอันได้แก่ พิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณ, การกล่าวคุณูปการของผู้เกษียณ, การฉายวิดีทัศน์ผู้เกษียณ, การมอบของที่ระลึกและดอกไม้แด่ผู้เกษียณ รวมไปถึงการแสดงจากบุคลากรสายสนับสนุน ในตรีมงาน “เกษียณนี้ไปนอนนา” เพื่อเป็นการขอบคุณและมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้เกษียณทั้ง 4 ท่านอีกด้วย

ข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ, ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายอรรคพล ภูผาจิตต์" ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำเร็จการศึกษาในปี 2560 ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

      ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 2562 “สู่ศตวรรษที่ 2 การสาธารณสุขไทย เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมกว่า 6,000 คน

“เพราะมีพ่อแม่เป็นแม่ค้า จึงมีต้นแบบของการสู้
เพราะมีลูกและภรรยา จึงอยากสำเร็จ
เพราะมีครูอาจารย์ จึงมีต้นแบบวิชาการ
เพราะมีหัวหน้า จึงมีโอกาสและแนวคิดต่อยอด
เพราะมีโรงพยาบาลคำม่วง จึงมีวันนี้”

อรรคพล ภูผาจิตต์ (2562)

     

ภาพ/ข่าวโดย : อาจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ