ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรในงานสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการกองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีสมโภชน์องค์กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และได้นำส่งต้นกฐินคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ อาคารสิริคุณากร โดยมียอดบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,837 บาท

ข่าวจาก : เพจ Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

 

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 52 คณะศึกษาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 7.39 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการพร้อมบุคลากร เข้าร่วมดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี ทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และ พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ ณ ลานหน้าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 27 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี และ อ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ และมอบดอกไม้แสดงความบินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ณ อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย MBA

     

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้บริหารคณะฯ ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 36 คณะเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 36 ปี ณ ห้องเฟื่องฟ้า TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

คณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามและรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs)

วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ นางสาวจิดาภา พลางวัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลงนามและรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs) ประจำปี 2564 ณ อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong

 

ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิด Virtual Forum on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era ภายใต้หัวข้อ AI for Healthcare โครงการปัญญาประดิษฐ์ด้านการดูแลสุขภาพ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 และมีทั้งแบบ Onsite และ Online ผ่าน Zoom

ภาพ/ข่าว : ‎LP Kwanhathai Lookpong, รายงานข่าว : วัชระ วินากร