ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีให้คำปรึกษาด้านการลดขยะและสภาพแวดล้อม แก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มข.

ช่วงบ่าย วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้คำปรึกษาด้านการลดขยะและสภาพแวดล้อมแก่นักศึกษาชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น “การลดขยะนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องความสะอาดและกลิ่นไม่พึงประสงค์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดโลกร้อน ช่วยโลก ช่วยส่วนรวมอีกด้วย” 

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

 

คณบดีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮมภูมิ Wisdom to the Future"

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย 8 สถาบัน "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 3 Wisdom to the Future : ภูมิปัญญาสู่อนาคต ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการประชุมมีขึ้น 2 วัน ระหว่าง 15-16 มิถุนายน 2560 นี้

ถ่ายภาพโดย : เอกฤทธิ์ ปทุมพร และ ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว

 

 

คณบดี โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญา "ผนึกพลังสร้างเครือข่ายประชารัฐ สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ขอนแก่น นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนา เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การมอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบการคัดแยกขยะ การแสดงการคัดแยกขยะ และมีบูธนิทรรศการให้เยี่ยมชมอีกด้วย ‘Connecting People with Nature. I'm with Nature’

เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ, ขวัญหทัย สินเธาว์ รายงานข่าว

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก School of Public Health Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ ต้อนรับ Dr.Michael Morley และ Dr.Katharine Morley จาก School of Public Health, Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือความร่วมมือด้านการวิจัยและกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกันในอนาคต

หลังจากนั้นเวลา 12.00-16.30 น. ศูนย์จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ หรือ DAMASAC ได้จัดประชุมร่วมกับคณาจารย์ทั้งสองท่านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน National Institute of Health (NIH) โดยในที่ประชุมมี รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคำรพ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ซึ่งได้นำเสนอระบบ CKDNET ภายใต้ระบบสารสนเทศ Thai Care Cloud และ CKD-PD Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยล้างไต และการพัฒนาการพัฒนาต้นแบบระบบอัจฉริยะดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันและไตเสื่อมภายใต้ระบบจัดการ Thai Care Cloud ชื่อ “SmartMLM”

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

 

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เช้าวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วม "โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเรื้อรัง" สำหรับบุคลากรกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมศรีกัลปพฤกษ์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภายในงานดังกล่าวนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ ยังได้เชิญชวนบุคลากรมาร่วมตรวจสุขภาพฟรีกันอีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : LP Kwanhathai Lookpong‎ (ขวัญหทัย สินเธาว์)

วีรินทณ์ ถ่ายภาพ และ ขวัญหทัย รายงานข่าว  

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับอาคันตุกะจากอินโดนิเซีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์จาก Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Prof.DR.HAMKA (UHAMKA) ประเทศอินโดนิเซีย นำโดย Dr.Emma Rachmawati คณบดี Faculty of Health Sciences ซึ่งเดินทางมาหารือกิจกรรมทางวิชาการ และการวิจัยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ทำร่วมกันในปี พ.ศ. 2558 ในการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้มีคณาจารย์ด้านสาธารณสุข และโภชนาการ เข้าร่วมหารือกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร การวิจัย และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกันในอนาคตอันใกล้

รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์