ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ อาคันตุกะ จาก Health Polytechnic of Ministry of Health

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ Prof. Frank Peter Schelp อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับอาคันตุกะ Health Polytechnic of Ministry of Health จากเมือง Yogyakarta ประเทศ อินโดนิเซีย จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบัน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ซึ่งการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ เป็นการเข้าพบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต วิทยาลัยดังกล่าวได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อเดือนเมษายน 2559 และได้มีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ในครั้งนี้ได้เดินทางมาหารือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม และการสานความร่วมมือด้านโภชนาการ และได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน   

 รายงานข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มีงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี และ เวลา 9.00 น. ในวันเดียวกันนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ก็ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพชร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไป

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการในฐานะเครือข่าย GMS ใน The 9th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries - Adopting Healthy Lifestyle : Combating NCDs

พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ Oral และ Poster อีกทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงแรม Novotel Yangon Max กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์ 

 

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 (แรม 10 ค่ำ เดือน 12) เวลา 8.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รศ.กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ณ มณฑลพิธีเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจำนวนมาก

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง เป็นสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้จัดพิธีบวงสรวงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยกิจกรรมในช่วงค่ำนั้น จะมีกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง จากคณะหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราษฎร์ และคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม อีกด้วย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์,เอกฤทธิ์ ปทุมพร

 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพิธีอัญเชิญพระอุปคุต เนื่องในงานสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560

 

 

 

เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน(เดือนยี่) ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระอุปคุต ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้า เนื่องในงานสมมาบูชาน้ำ สีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2560 ณ อาคารพุทธศิลป์ ริมบึงสีฐาน งานนี้จัดระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณหอศิลปวัฒนธรรมและบึงสีฐาน โดยมีกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ มากมาย ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานสีฐานเฟสติวัล รณรงค์แต่งกายผ้าพื้นเมืองอีสาน นะคะ

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : ขวัญหทัย สินเธาว์

 

คณบดีและบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ ผอ.ศูนย์ EARTH และบุคลากรร่วมประชุมขับเคลื่อนชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2561 และได้รับเชิญร่วมเสวนาเรื่อง"การจัดการขยะติดเชื้อด้วยระบบอบไอน้ำ AUTO CLAVE" เป็นการจัดการขยะติดเชื้อโดยไม่นำขยะออกจากพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ดร.ฤทธิรงค์ จังโกฏิ บรรยายพิเศษ เรื่อง "เหลียวหน้าแลหลังแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Karuna Soroschinda